K A L I L A

Designed & Made in Australia 

SHOP NOW

K A L I L A

KALILA_AU

K A L I L A

Visit our shop & studio 29 Glen Osmond Rd Eastwood SA

K A L I L A

D e s i g n e d & M a d e I n A u s t r a l i a

K A L I L A

Wardrobe essentials for everyday life

K A L I L A

Visit us in-store 29 Glen Osmond Rd Eastwood SA 5063